Opret din forening gratis

Få flere medlemmer med digital tilmelding til prøvetræning og automatiseret opfølgning

Har du allerede en konto? Log ind

Så nemt er det

 • Opret foreningens træninger
 • Tag godt imod nye prøvemedlemmer

Dine fordele

 • Digital tilmelding til jeres prøvetræninger 24/7 - også fra egen hjemmeside
 • Automatiske påmindelser og opfølgning via email før og efter prøvetræning
 • Oversigt over alle tilmeldte til prøvetræning - inkl. kontaktoplysninger

Brugervilkår for motivu MEDLEMSREKRUTTERING

1. Baggrund
1.1. Motivu ApS, CVR-nr. 38590022, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø (i det følgende benævnt ”Motivu”, ”vi”, eller ”os”) stiller en kommunikationsplatform til rådighed via hjemmesiden www.motivu.dk ((herefter ”Platformen”). Motivu formidler kontakten mellem administratorer af foreninger eller virksomheder, som kan udbyde træninger og privatpersoner som kan tilmelde sig træninger.
1.2. Ved at oprette dig som bruger af Platformen accepterer du (herefter ”Brugeren”, ”dig”, ”du”) at overholde og være bundet af disse brugervilkår (herefter "Brugervilkår(ene)"). Brugervilkårene regulerer din adgang til og brug af Platformen og udgør en bindende juridisk aftale mellem dig og Motivu.
2. Definitioner
2.1. ”Brugere”: Der er to typer af Brugere på Platformen: Almindelige Brugere og Administratorer. Termerne har den betydning, der er beskrevet i det følgende:
2.2. ”Almindelige Brugere” kan tilmelde sig træninger på Platformen.
2.3. ”Administratorer” kan oprette og udbyde træninger på Platformen på vegne af foreninger eller virksomheder.
2.4. ”Brugerens Indhold” betyder tekst, grafik, billeder, logoer, information, data eller andet, som Brugeren uploader på Platformen.
2.5. Betingelserne indeholder to dele: Del I, indeholder de alment gældende brugervilkår, der gælder for alle Brugere. Del II, indeholder de supplerende betingelser, der i tillæg til Del I, også gælder for Administratorer.
3. Brug af Platformen
3.1. Motivu stiller alene Platformen til rådighed for Brugere og Administratorer, men indgår ikke som part i disses aftaler. Motivu er udelukkende formidler af kontakten mellem Brugerne. Eventuelle uoverensstemmelser vedrørende aftaler mellem Brugerne vedrører derfor kun disse to parter. Motivu kan ikke gøres ansvarlig for Brugerens henholdsvis Administratorens misligholdelse af en indgået aftale. Dette gælder selvom en Bruger ikke opfylder kravene til registrering på Platformen.
DEL I: GENERELLE BRUGERVILKÅR FOR ALLE BRUGERE
4. Hvordan opretter du en bruger på Motivu?
4.1. Du kan oprette en Almindelig Bruger enten ved at logge ind via Facebook eller ved at oprette en ny brugerkonto:
4.1.1. Login via Facebook: Hvis du opretter en brugerkonto via Facebook, synkroniserer Motivu med din Facebook konto, hvorefter vi automatisk henter dit fornavn og efternavn, profilbillede, Facebook ID og din e-mailadresse.
4.1.2. Login via ny brugerkonto: Hvis du opretter en ny brugerkonto, skal du indtaste dit fornavn, efternavn og e-mailadresse. Tilføjelse af yderligere informationer er frivilligt.
4.2. Når du opretter en ny brugerkonto, skal du vælge et kodeord, som skal benyttes, når du logger på Motivu. Det valgte kodeord er personligt og må ikke overdrages til andre. Du har pligt til at sørge for at kodeordet ikke eksponeres overfor tredjepart. Skulle dette ske, er du forpligtiget til at underrette Motivu herom. Vi kan ændre kodeordet, såfremt vi vurderer, at der er risiko for, at det er kompromitteret eller benyttes i strid med vores Brugervilkår. Du kan også selv rette dit kodeord til et nyt, når du er logget ind.
4.3. Når du som bruger tilmelder dig en træning ved at indtaste dine kontaktinformationer (fornavn, efternavn, e-mail adresse og telefonnummer), oprettes automatisk en brugerkonto til dig.
4.4. Som bruger kan du også oprette en brugerkonto til et barn som du er forældre eller værge for (under 16 år), som administreres via din brugerkonto.
4.5. Det er gratis at oprette en Almindelig Brugerkonto på Platformen.
5. Vil du tilmeldes en træning?
5.1. Du kan tilmelde dig en træning ved at indtaste dine oplysninger på siden for den pågældende træning.
6. Vil du afmeldes træningen?
6.1. Hvis du vil afmelde dig træningen, skal du kontakte træneren eller Administratoren for den træning du har tilmeldt dig. Du vil få tilsendt kontaktoplysninger på vedkommende du skal henvende dig til per e-mail når du har tilmeldt dig en træning.
6.2. Hvis du afmelder træningen, vil du miste din plads på holdet og muligvis ikke kunne tilmelde dig holdet igen.
7. Ansvarsfraskrivelse
7.1. Motivu udbyder en kommunikationsplatform og Motivu påtager sig intet ansvar udover dette. Det sker på dit eget ansvar, når du bruger Platformen.
7.2. Motivu er ikke involveret i aftalerne mellem Brugere(n) og Administratore(n), og Motivu kan dermed ikke stilles til ansvar for eventuelle uoverensstemmelser mellem Brugerne. Motivu påtager sig intet ansvar i forbindelse med Brugernes aftaler om deltagelse i eller udbud af træninger.
7.3. Motivu kan ikke drages til ansvar for Indhold på Platformen.
7.4. Motivu kan ikke drages til ansvar for en Administrators manglende ret til at udbyde træningen på en given lokation. Det er alene op til Administratoren, at undersøge og ansøge om tilladelse til, at udbyde træningen på givne lokationer.
7.5. Motivu kan ikke drages til ansvar for, hvis en Administrator ikke har rettigheder til at udbyde en given aktivitet og eventuelt ikke har indhentet de fornødne licenser for, at måtte udbyde givne aktiviteter.
7.6. Idet Motivu ikke er part i aftalen mellem Brugerne, kan Motivu desuden ikke gøres ansvarlig, hvis Brugere og Administratorer, uanset årsag, helt eller delvist ikke opfylder deres forpligtelser over for hinanden. Såfremt Brugere ikke opfylder deres forpligtelser i henhold til deres indbyrdes aftale, skal reklamationer og krav rettes direkte overfor den pågældende Bruger uden ugrundet ophold.
7.7. Motivu kan altså ikke gøres erstatningsansvarlig som følge af økonomisk tab, person- og/eller tingsskade, som Brugeren måtte lide i forbindelse med brugen af Platformen eller det tab, som Brugeren måtte lide i forbindelse med Brugernes aftaler om deltagelse i eller udbud af træninger.
7.8. Ovenstående ansvarsfraskrivelse gælder medmindre andet følger af dansk rets ufravigelige regler. Hvis en bestemmelse under dette punkt skulle være ugyldig eller på anden måde ikke kan håndhæves efter dansk rets ufravigelige regler, skal bestemmelsen anses for erstattet med en gyldig og retskraftig bestemmelse, som bedst afspejler formålet og indholdet af den originale bestemmelse.
8. Misligholdelse og erstatning
8.1. Såfremt Brugeren misligholder Brugervilkårene, kan Motivu kræve erstatning efter dansk rets almindelige regler.
9. Tilgængelighed og adgang til Platformen
9.1. Platformen er almindeligvis tilgængelig via Internettet 24 timer i døgnet, året rundt.
9.2. Motivu er ikke ansvarlig, hvis Platformen i kortere eller længere perioder ikke er tilgængelig, dette gælder også for forhold udenfor Motivus kontrol.
9.3. Adgang til Platformen vil blive afbrudt i forbindelse med opdateringer og ændringer. Arbejde med opdateringer og ændringer vil blive forsøgt udført i de tidsrum, hvor der er færrest brugere, der benytter Platformen.
10. Immaterielle Rettigheder
10.1.1. Alle immaterielle rettigheder, herunder eneretten til tilgængeliggørelse for almenheden og eksemplarfremstilling af Indhold, herunder, men ikke begrænset til tekst, grafik og billeder, design m.m. på Platformen tilhører uden begrænsninger Motivu.
10.2. Du accepterer og garanterer, at du har (i) alle påkrævede rettigheder til at uploade dit Indhold på Platformen, og (ii) at Motivu ikke skal indhente licenser fra en tredjepart for at gøre brug af dit Indhold, (iii) at dit Indhold ikke krænker tredjemands rettigheder, herunder immaterielle rettigheder, og (iv) at dit Indhold overholder disse Brugervilkår og den til enhver tid gældende lovgivning.
10.2.1 Du giver hermed Motivu en ikke-eksklusiv, verdensomspændende, royaltyfri licens, og ret til at kopiere, overføre, distribuere, vise og fremføre (gennem alle kendte og fremtidige medier) dit Indhold. Den heri nævnte licens fortsætter uden ophørstidspunkt, medmindre Brugeren fjerner Indholdet fra Platformen.
10.2.2 Du accepterer, at Motivu efter eget skøn kan offentliggøre dit Indhold på Platformen og på tværs af sociale medier, herunder Facebook og lignende steder.
10.2.3 Motivu forbeholder sig retten til at censurere eller helt eller delvist fjerne dit Indhold fra Platformen.
10.2.4 Motivu kan ansvarsfrit og uden varsel lukke for din adgang til Platformen samt lukke dine udbudte træninger, hvis Motivu vurderer (i) at brugen er i strid med formålet, (ii) at materiale er lagt op i strid med tredjemands rettigheder, eller (iii) at brugen af Platformen i øvrigt sker i strid med ret, moral, sædvane eller i øvrigt på en måde, som Motivu ikke ønsker.
11. Persondata – og cookiepolitik
11.1. Motivu opbevarer de oplysninger, som Brugeren selv har oplyst i forbindelse med oprettelse af en Bruger på Platformen, herunder navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer etc. Motivu foretager registreringen af Brugerens personoplysninger med det formål at kommunikere med Brugeren vedrørende brugen af Platformen.
11.2. Såfremt en bruger tilmelder sig en træning, videregiver Motivu oplysninger om brugerens navn, e-mailadresse og telefonnummer til idrætsforeningens administrator(er) og træner(er). Dette gøres med henblik på at lette kommunikationen parterne imellem.
11.2.1. Brugeren accepterer samtidig at Motivu og foreningen må kontakte brugeren med relevante informationer og tilbud om indmeldelse i foreningen/virksomheden.
11.2.2. Brugerens kontaktoplysninger må dog ikke bruges af hverken Motivu eller foreningen/virksomheden til at sende brugeren uvedkommende nyhedsbreve pr. e-mail eller lignende, med mindre brugeren har givet særskilt tilladelse hertil.
11.3. Såfremt en bruger tilmelder sig en træning, videregiver Motivu ligeledes oplysninger om administrator og/eller træners navn, e-mailadresse og telefonnummer til den tilmeldte. Dette gøres med henblik på at lette kommunikationen parterne imellem.
11.4. Med undtagelse af 11.2 og 11.3, videregiver Motivu ikke Brugerens oplysninger til tredjepart, medmindre det er påkrævet i henhold til lov – og myndighedskrav.
11.5. Personoplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til databeskyttelsesforordningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring.
11.6. Brugeren kan i henhold til persondataloven altid anmode om at få oplysning om og indsigt i, hvilke oplysninger Motivu har registreret samt gøre indsigelse mod en registrering.
11.7. Motivu indsamler kun oplysninger om Brugeren og Brugerens enheder ved brug af cookies.
11.8. Motivus Persondata – og cookiepolitik kan læses her [indsæt link].
11.9. Den dataansvarlige for Brugerens oplysninger er Motivu, CVR-nr. 38590022, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø.
12. Fortolkning og ændringer
12.1. Motivu kan til enhver tid ændre i disse betingelser.
12.2. De til enhver tid gældende Brugervilkår er tilgængelige på Platformen under menu punktet Indstillinger.
13. Tvist
13.1. Enhver tvist med Motivu og Brugerne, som ikke kan løses i mindelighed, skal løses efter dansk ret ved Københavns Byret som aftalt værneting.
14. Brugerfeedback
14.1. Du kan kontakte vores kundeservice på kontakt@motivu.dk.
DEL II: SUPPLERENDE BRUGERVILKÅR FOR ADMINISTRATORER
15. Vil du opgradere din Bruger til Administrator?
15.1. Hvis du vil udbyde træninger på vegne af en virksomhed eller forening, kan du oprette en administratorprofil via motivu.dk.
15.2. Hvis du vil være med-administrator af en eksisterende virksomheds- eller foreningsprofil, skal du kontakte den eksisterende administrator, som kan som kan tilføje dig ved at indtaste dit navn og e-mail adresse. Du vil herefter få tilsendt et link, hvor du skal godkende brugerbetingelserne. Herefter vil du være med-administrator.
15.3. Som Administrator, kan du udbyde træninger på vegne af en forening eller virksomhed, hvorfor der i tillæg til Brugervilkårene, Del I, gælder disse supplerende Brugervilkår, Del II, for de særlige forhold, der gør sig gældende som Administratorer.
15.4. Du accepterer, at du som Administrator, er ansvarlig for den træning, du udbyder. Du forstår og accepterer, at en aftale indgået mellem dig og en anden Bruger via Platformen, er en aftale mellem dig og Brugeren, som Motivu ikke er part i.
15.5. Motivu forbeholder sig retten til, uden forudgående varsel, at fjerne, ændre eller deaktivere enhver træning, som du udbyder, uanset årsag, herunder træninger der efter Motivus eget skøn anses for anstødelige eller af anden grund, er i strid med Brugervilkårene eller på anden måde skadelige for Platformen.
16. Ansvar for Administratorer
16.1. Administratorer er ansvarlige for at indhente alle nødvendige tilladelser, licenser, certifikater, uddannelse etc., der er nødvendige for at undervise i den udbudte træning, herunder tilladelser til at udføre træningen på en given location. Motivu påtager sig intet ansvar, hvis Træneren mangler nødvendige kvalifikationer, tilladelser, licenser, certifikater, uddannelse eller på anden måde ikke opfylder gældende love, regler, sædvaner eller bestemmelser.
16.2. Administratoren er ansvarlig for at være behørigt forsikringsdækket i relation til at undervise i den udbudte træning.
16.3. Administratoren accepterer, at Motivu ikke tilbyder nogen form for erstatning, hverken for medicinsk behandling eller for personskade eller anden skade, hvis Brugeren kommer til skade, som følge af den træning, de har deltaget i, jfr. også 7 under Del I.

1. Baggrund for databehandleraftalen

 1. Denne aftale fastsætter de rettigheder og forpligtelser, som finder anvendelse, når databe- handleren foretager behandling af personoplysninger på vegne af den dataansvarlige.
 1. Aftalen er udformet med henblik på parternes efterlevelse af artikel 28, stk. 3, i Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysi- ske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af så- danne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (Databeskyttelsesforordningen), som stiller specifikke krav til indholdet af en databehandleraftale.
 1. Databehandlerens behandling af personoplysninger sker med henblik på opfyldelse af par- ternes ”hovedaftale” om udførelse af digital markedsføring.
 1. Databehandleraftalen og ”hovedaftalen” er indbyrdes afhængige, og kan ikke opsiges sær- skilt. Databehandleraftalen kan dog – uden at opsige ”hovedaftalen” – erstattes af en an- den gyldig databehandleraftale.
 1. Denne databehandleraftale har forrang i forhold til eventuelle tilsvarende bestemmelser i andre aftaler mellem parterne, herunder i ”hovedaftalen”.
 1. Til denne aftale hører fire bilag. Bilagene fungerer som en integreret del af databehandler- aftalen.
 1. Databehandleraftalens Bilag A indeholder nærmere oplysninger om behandlingen, herun- der om behandlingens formål og karakter, typen af personoplysninger, kategorierne af re- gistrerede og varighed af behandlingen.
 1. Databehandleraftalens Bilag B indeholder den dataansvarliges betingelser for, at databe- handleren kan gøre brug af eventuelle underdatabehandlere, samt en liste over de eventu- elle underdatabehandlere, som den dataansvarlige har godkendt.
 1. Databehandleraftalens Bilag C indeholder en nærmere instruks om, hvilken behandling da- tabehandleren skal foretage på vegne af den dataansvarlige (behandlingens genstand), hvilke sikkerhedsforanstaltninger, der som minimum skal iagttages, samt hvordan der føres tilsyn med databehandleren og eventuelle underdatabehandlere.
 1. Databehandleraftalens Bilag D indeholder parternes eventuelle regulering af forhold, som ikke ellers fremgår af databehandleraftalen eller parternes ”hovedaftale”.
 1. Databehandleraftalen med tilhørende bilag opbevares skriftligt, herunder elektronisk af begge parter.
 1. Denne databehandleraftale frigør ikke databehandleren for forpligtelser, som efter data- beskyttelsesforordningen eller enhver anden lovgivning direkte er pålagt databehandleren.

2. Den dataansvarliges forpligtelser og rettigheder

 1. Den dataansvarlige har overfor omverdenen (herunder den registrerede) som udgangs- punkt ansvaret for, at behandlingen af personoplysninger sker indenfor rammerne af data- beskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.
 1. Den dataansvarlige har derfor både rettighederne og forpligtelserne til at træffe beslutnin- ger om, til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages behandling.
 1. Den dataansvarlige er blandt andet ansvarlig for, at der foreligger hjemmel til den behand- ling, som databehandleren instrueres i at foretage.

3. Databehandleren handler efter instruks

 1. Databehandleren må kun behandle personoplysninger efter dokumenteret instruks fra den dataansvarlige, medmindre det kræves i henhold til EU-ret eller medlemsstaternes nationale ret, som databehandleren er underlagt; i så fald underretter databehandleren den dataansvarlige om dette retlige krav inden behandling, medmindre den pågældende ret forbyder en sådan underretning af hensyn til vigtige samfundsmæssige interesser, jf. art 28, stk. 3, litra a.
 1. Databehandleren underretter omgående den dataansvarlige, hvis en instruks efter data- behandlerens mening er i strid med databeskyttelsesforordningen eller databeskyttelses- bestemmelser i anden EU-ret eller medlemsstaternes nationale ret.

4. Fortrolighed

 1. Databehandleren sikrer, at kun de personer, der aktuelt er autoriseret hertil, har adgang til de personoplysninger, der behandles på vegne af den dataansvarlige. Adgangen til oplys- ningerne skal derfor straks lukkes ned, hvis autorisationen fratages eller udløber.
 1. Der må alene autoriseres personer, for hvem det er nødvendigt at have adgang til person- oplysningerne for at kunne opfylde databehandlerens forpligtelser overfor den dataansvar- lige.
 1. Databehandleren sikrer, at de personer, der er autoriseret til at behandle personoplys- ninger på vegne af den dataansvarlige, har forpligtet sig til fortrolighed eller er underlagt en passende lovbestemt tavshedspligt.
 1. Databehandleren skal efter anmodning fra den dataansvarlige kunne påvise, at de rele- vante medarbejdere er underlagt ovennævnte tavshedspligt.

5. Behandlingssikkerhed

 1. Databehandleren iværksætter alle foranstaltninger, som kræves i henhold til databeskyt- telsesforordningens artikel 32, hvoraf det bl.a. fremgår, at der under hensyntagen til det aktuelle niveau, implementeringsomkostningerne og den pågældende behandlings karak- ter, omfang, sammenhæng og formål samt risiciene af varierende sandsynlighed og alvor for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder skal gennemføres passende tekni- ske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et sikkerhedsniveau, der passer til disse risici.
 1. Ovenstående forpligtelse indebærer, at databehandleren skal foretage en risikovurdering, og herefter gennemføre foranstaltninger for at imødegå identificerede risici. Der kan her- under bl.a., alt efter hvad der er relevant, være tale om følgende foranstaltninger:
 • Pseudonymisering og kryptering af personoplysninger
 • Evne til at sikre vedvarende fortrolighed, integritet, tilgængelighed og robusthed af behandlingssystemer og – tjenester
 • Evne til rettidigt at genoprette tilgængeligheden af og adgangen til personoplysnin- ger i tilfælde af en fysisk eller teknisk hændelse
 • En procedure for regelmæssig afprøvning, vurdering og evaluering af effektiviteten af de tekniske og organisatoriske foranstaltninger til sikring af behandlingssikker- hed
 1. Databehandleren skal i forbindelse med ovenstående – i alle tilfælde – som minimum iværksætte det sikkerhedsniveau og de foranstaltninger, som er specificeret nærmere i denne aftales Bilag C.
 1. Parternes eventuelle regulering/aftale om vederlæggelse eller lign. i forbindelse med den dataansvarliges eller databehandlerens efterfølgende krav om etablering af yderligere sik- kerhedsforanstaltninger vil fremgå af parternes ”hovedaftale” eller af denne aftales bilag D.

6. Anvendelse af underdatabehandlere

 1. Databehandleren skal opfylde de betingelser, der er omhandlet i databeskyttelsesforord- ningens artikel 28, stk. 2 og 4, for at gøre brug af en anden databehandler (underdatabe- handler).
 1. Databehandleren må således ikke gøre brug af en anden databehandler (underdatabe- handler) til opfyldelse af databehandleraftalen uden forudgående specifik eller generel skriftlig godkendelse fra den dataansvarlige.
 1. I tilfælde af generel skriftlig godkendelse skal databehandleren underrette den dataan- svarlige om eventuelle planlagte ændringer vedrørende tilføjelse eller erstatning af andre databehandlere og derved give den dataansvarlige mulighed for at gøre indsigelse mod sådanne ændringer.
 1. Den dataansvarliges nærmere betingelser for databehandlerens brug af eventuelle under- databehandlere fremgår af denne aftales Bilag B.
 1. Den dataansvarliges eventuelle godkendelse af specifikke underdatabehandlere er anført i denne aftales Bilag B.
 1. Når databehandleren har den dataansvarliges godkendelse til at gøre brug af en under- databehandler, sørger databehandleren for at pålægge underdatabehandleren de samme databeskyttelsesforpligtelser som dem, der er fastsat i denne databehandleraf- tale, gennem en kontrakt eller andet retligt dokument i henhold til EU-retten eller med- lemsstaternes nationale ret, hvorved der navnlig stilles de fornødne garantier for, at un- derdatabehandleren vil gennemføre de passende tekniske og organisatoriske foranstalt- ninger på en sådan måde, at behandlingen opfylder kravene i databeskyttelsesforordnin- gen. Databehandleren er således ansvarlig for så vidt muligt – igennem indgåelsen af en under- databehandleraftale – at pålægge en eventuel underdatabehandler mindst de forpligtelser, som databehandleren selv er underlagt efter databeskyttelsesreglerne og denne databe- handleraftale med tilhørende bilag.
 1. Underdatabehandleraftalen og eventuelle senere ændringer hertil sendes – efter den da- taansvarliges anmodning herom - i kopi til den dataansvarlige, som herigennem har mulig- hed for at sikre sig, at der er indgået en gyldig aftale mellem databehandleren og underda- tabehandleren. Eventuelle kommercielle vilkår, eksempelvis priser, som ikke påvirker det databeskyttelsesretlige indhold af underdatabehandleraftalen, skal ikke sendes til den da- taansvarlige.
 1. Databehandleren skal i sin aftale med underdatabehandleren indføje den dataansvarlige som begunstiget tredjemand i tilfælde af databehandlerens konkurs, således at den data- ansvarlige kan indtræde i databehandlerens rettigheder og gøre dem gældende over for underdatabehandleren, f.eks. så den dataansvarlige kan instruere underdatabehandleren om at foretage sletning eller tilbagelevering af oplysninger.
 1. Hvis underdatabehandleren ikke opfylder sine databeskyttelsesforpligtelser, forbliver databehandleren fuldt ansvarlig over for den dataansvarlige for opfyldelsen af underda- tabehandlerens forpligtelser.

7. Overførsel af oplysninger til tredjelande eller internationale organisatio- ner

 1. Databehandleren må kun behandle personoplysninger efter dokumenteret instruks fra den dataansvarlige, herunder for så vidt angår overførsel (overladelse, videregivelse samt intern anvendelse) af personoplysninger til tredjelande eller internationale organisatio- ner, medmindre det kræves i henhold til EU-ret eller medlemsstaternes nationale ret, som databehandleren er underlagt; i så fald underretter databehandleren den dataan- svarlige om dette retlige krav inden behandling, medmindre den pågældende ret forby- der en sådan underretning af hensyn til vigtige samfundsmæssige interesser, jf. art 28, stk. 3, litra a.
 1. Uden den dataansvarliges instruks eller godkendelse kan databehandleren – indenfor ram- merne af databehandleraftalen - derfor bl.a. ikke;
 • videregive personoplysningerne til en dataansvarlig i et tredjeland eller i en inter- national organisation,
 • overlade behandlingen af personoplysninger til en underdatabehandler i et tredje- land,
 • lade oplysningerne behandle i en anden af databehandlerens afdelinger, som er placeret i et tredjeland.
 1. Den dataansvarliges eventuelle instruks eller godkendelse af, at der foretages overførsel af personoplysninger til et tredjeland, vil fremgå af denne aftales Bilag C.

8. Bistand til den dataansvarlige

 1. Databehandleren bistår, under hensyntagen til behandlingens karakter, så vidt muligt den dataansvarlige ved hjælp af passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, med opfyldelse af den dataansvarliges forpligtelse til at besvare anmodninger om udø- velsen af de registreredes rettigheder som fastlagt i databeskyttelsesforordningens kapi- tel 3.
  Dette indebærer, at databehandleren så vidt muligt skal bistå den dataansvarlige i forbin- delse med, at den dataansvarlige skal sikre overholdelsen af:
 • oplysningspligten ved indsamling af personoplysninger hos den registrerede
 • oplysningspligten, hvis personoplysninger ikke er indsamlet hos den registrerede
 • den registreredes indsigtsret
 • retten til berigtigelse
 • retten til sletning (»retten til at blive glemt«)
 • retten til begrænsning af behandling
 • underretningspligt i forbindelse med berigtigelse eller sletning af personoplysnin- ger eller begrænsning af behandling
 • retten til dataportabilitet
 • retten til indsigelse
 • retten til at gøre indsigelse mod resultatet af automatiske individuelle afgørelser, herunder profilering Databehandleren bistår den dataansvarlige med at sikre overholdelse af den dataansvar- liges forpligtelser i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 32-36 under hensyns- tagen til behandlingens karakter og de oplysninger, der er tilgængelige for databehand- leren, jf. art 28, stk. 3, litra f.
 1. Dette indebærer, at databehandleren under hensynstagen til behandlingens karakter skal bistå den dataansvarlige i forbindelse med, at den dataansvarlige skal sikre overholdelsen af:
 • forpligtelsen til at gennemføre passende tekniske og organisatoriske foranstaltnin- ger for at sikre et sikkerhedsniveau, der passer til de risici, der er forbundet med behandlingen
 • forpligtelsen til at anmelde brud på persondatasikkerheden til tilsynsmyndigheden (Datatilsynet) uden unødig forsinkelse og om muligt senest 72 timer, efter at den dataansvarlige er blevet bekendt med bruddet, medmindre at det er usandsynligt, at bruddet på persondatasikkerheden indebærer en risiko for fysiske personers ret- tigheder eller frihedsrettigheder.
 • forpligtelsen til – uden unødig forsinkelse – at underrette den/de registrerede om brud på persondatasikkerheden, når et sådant brud sandsynligvis vil indebære en høj risiko for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder
 • forpligtelsen til at gennemføre en konsekvensanalyse vedrørende databeskyttelse, hvis en type behandling sandsynligvis vil indebære en høj risiko for fysiske perso- ners rettigheder og frihedsrettigheder
 • forpligtelsen til at høre tilsynsmyndigheden (Datatilsynet) inden behandling, så- fremt en konsekvensanalyse vedrørende databeskyttelse viser, at behandlingen vil føre til høj risiko i mangel af foranstaltninger truffet af den dataansvarlige for at begrænse risikoen
 1. Parternes eventuelle regulering/aftale om vederlæggelse eller lignende i forbindelse med databehandlerens bistand til den dataansvarlige vil fremgå af parternes ”hovedaftale” eller af denne aftales bilag D.

9. Underretning om brud på persondatasikkerheden

 1. Databehandleren underretter uden unødig forsinkelse den dataansvarlige efter at være blevet opmærksom på, at der er sket brud på persondatasikkerheden hos databehandleren eller en eventuel underdatabehandler.

  Databehandlerens underretning til den dataansvarlige skal om muligt ske senest 24 timer efter at denne er blevet bekendt med bruddet, sådan at den dataansvarlige har mulighed for at efterleve sin eventuelle forpligtelse til at anmelde bruddet til tilsynsmyndigheden indenfor 72 timer.
 1. I overensstemmelse med denne aftales afsnit 10.2., litra b, skal databehandleren - under hensyntagen til behandlingens karakter og de oplysninger, der er tilgængelige for denne – bistå den dataansvarlige med at foretage anmeldelse af bruddet til tilsynsmyndigheden. Det kan betyde, at databehandleren bl.a. skal hjælpe med at tilvejebringe nedenstående oplysninger, som efter databeskyttelsesforordningens artikel 33, stk. 3, skal fremgå af den dataansvarliges anmeldelse til tilsynsmyndigheden:
 • Karakteren af bruddet på persondatasikkerheden, herunder, hvis det er muligt, ka- tegorierne og det omtrentlige antal berørte registrerede samt kategorierne og det omtrentlige antal berørte registreringer af personoplysninger
 • Sandsynlige konsekvenser af bruddet på persondatasikkerheden
 • Foranstaltninger, som er truffet eller foreslås truffet for at håndtere bruddet på persondatasikkerheden, herunder hvis det er relevant, foranstaltninger for at be- grænse dets mulige skadevirkninger

10. Sletning og tilbagelevering af oplysninger

 1. Ved ophør af tjenesterne vedrørende behandling forpligtes databehandleren til, efter den dataansvarliges valg, at slette eller tilbagelevere alle personoplysninger til den data- ansvarlige, samt at slette eksisterende kopier, medmindre EU-retten eller national ret foreskriver opbevaring af personoplysningerne.

11. Tilsyn og revision

 1. Databehandleren stiller alle oplysninger, der er nødvendige for at påvise databehandle- rens overholdelse af databeskyttelsesforordningens artikel 28 og denne aftale, til rådig- hed for den dataansvarlige og giver mulighed for og bidrager til revisioner, herunder in- spektioner, der foretages af den dataansvarlige eller en anden revisor, som er bemyndi- get af den dataansvarlige.
 1. Den nærmere procedure for den dataansvarliges tilsyn med databehandleren fremgår af denne aftales Bilag C.
 1. Den dataansvarliges tilsyn med eventuelle underdatabehandlere sker som udgangspunkt gennem databehandleren. Den nærmere procedure herfor fremgår af denne aftales Bilag C.
 1. Databehandleren er forpligtet til at give myndigheder, der efter den til enhver tid gældende lovgivning har adgang til den dataansvarliges og databehandlerens faciliteter, eller repræ- sentanter, der optræder på myndighedens vegne, adgang til databehandlerens fysiske fa- ciliteter mod behørig legitimation.

12. Parternes aftaler om andre forhold

 1. En eventuel (særlig) regulering af konsekvenserne af parternes misligholdelse af databe- handleraftalen vil fremgå af parternes ”hovedaftale” eller af denne aftales Bilag D.
 1. En eventuel regulering af andre forhold mellem parterne vil fremgå af parternes ”hovedaf- tale” eller af denne aftales Bilag D.

13. Ikrafttræden og ophør

 1. Denne aftale træder i kraft ved begge parters underskrift heraf.
 1. Aftalen kan af begge parter kræves genforhandlet, hvis lovændringer eller uhensigtsmæs- sigheder i aftalen giver anledning hertil.
 1. Parternes eventuelle regulering/aftale om vederlæggelse, betingelser eller lignende i for- bindelse med ændringer af denne aftale vil fremgå af parternes ”hovedaftale” eller af denne aftales bilag D.
 1. Opsigelse af databehandleraftalen kan ske i henhold til de opsigelsesvilkår, inkl. opsigelses-varsel, som fremgår af ”hovedaftalen”.
 1. Aftalen er gældende, så længe behandlingen består. Uanset ”hovedaftalens” og/eller data- behandleraftalens opsigelse, vil databehandleraftalen forblive i kraft frem til behandlingens ophør og oplysningernes sletning hos databehandleren og eventuelle underdatabehand- lere.
 1. Underskrift

  Aftalen er indgået elektronisk sammen med rammeaftalen for databehandlerens arbejde for den dataansvarlige. Databehandleraftalen og rammeaftalen er indbyrdes afhængige og kan ikke opsiges særskilt. Dog kan databehandleraftalen erstattes uden opsigelse af ram- meaftalen, af en anden opdateret gyldig databehandleraftale, der i givet fald også vil blive indgået elektronisk, jf. afsnit 2, pkt. 4 ovenfor.

14. Kontaktpersoner/kontaktpunkter hos den dataansvarlige og databe- handleren

 1. Parterne kan kontakte hinanden via kontaktpersoner/kontaktpunkter, der er oplyst i samme e-mail, som indeholder accept af vilkårene i nærværende databehandleraftale.
 1. Parterne er forpligtet til løbende at orientere hinanden om ændringer vedrørende kontakt- personen/kontaktpunktet.

Bilag A - Oplysninger om behandlingen

Formålet med databehandlerens behandling af personoplysninger på vegne af den dataansvar- lige er:
 • Databehandleren udfører digital markedsføring for den dataansvarlige på følgende vertika- ler:
 • Sociale medier (Facebook/LinkedIn/Instagram)
 • PPC (Google Adwords, Bing Ads)
 • E-mailmarkedsføring
 • Marketing Automation
 • SEO
 • Ved udførelsen af pkt. 1-4 vil databehandleren gennem en række underdatabehandlere behandle personoplysninger på den dataansvarliges vegne, og formålet med denne be- handling er således at markedsføre den dataansvarlige over for de valgte målgrupper og med de valgte redskaber.
Databehandlerens behandling af personoplysninger på vegne af den dataansvarlige drejer sig pri- mært om (karakteren af behandlingen):
 • Behandlingen vil ske i form af udvælgelsen af relevante målgrupper ud fra de parametre, de sociale medier stiller til rådighed samt gennem direkte markedsføring via e-mail, som den dataansvarlige har indhentet, eller som databehandleren har indhentet på den data- ansvarliges vegne. Ud over e-mailadresser, behandles oplysningerne alene af databehand- lerens underdatabehandler, der stiller personoplysningerne til rådighed (f.eks. Facebook) og databehandleren behandler alene e-mailadresser selv.
Behandlingen omfatter følgende typer af personoplysninger om de registrerede:
 • E-mailadresse
 • Telefonnummer
 • Navn
Behandlingen omfatter følgende kategorier af registrerede:
 • Personer, som har været eller kunne tænkes at være interesserede i at blive kunder hos den dataansvarlige
 • Personer, der har skrevet sig op til at modtage markedsføring i form af nyhedsbreve
Databehandlerens behandling af personoplysninger på vegne af den dataansvarlige kan påbe- gyndes efter denne aftales ikrafttræden. Behandlingen har følgende varighed:
 • Behandlingen er ikke tidsbegrænset og varer indtil aftalen opsiges eller ophæves af en af parterne

Bilag B - Betingelser for databehandlerens brug af underdatabehandlere og liste over godkendte underdatabehandlere

 1. Betingelser for databehandlerens brug af eventuelle underdatabehandlere Databehandleren har den dataansvarliges generelle godkendelse til at gøre brug af underdatabe- handlere. Databehandleren skal dog underrette den dataansvarlige om eventuelle planlagte æn- dringer vedrørende tilføjelse eller erstatning af andre databehandlere og derved give den dataan- svarlige mulighed for at gøre indsigelse mod sådanne ændringer. En sådan underretning skal være den dataansvarlige i hænde minimum 2 måneder før anvendelsen eller ændringen skal træde i kraft. Såfremt den dataansvarlige har indsigelser mod ændringerne, skal den dataansvarlige give meddelelse herom til databehandleren inden 1 måned efter modtagelsen af underretningen. Den dataansvarlige kan alene gøre indsigelse, såfremt den dataansvarlige har rimelige, konkrete årsager hertil.
 1. Godkendte underdatabehandlere

Den dataansvarlige har ved databehandleraftalens ikrafttræden godkendt anvendelsen af de un- derdatabehandlere, der fremgår af denne liste Motivu.dk.

Den dataansvarlige har ved databehandleraftalens ikrafttræden specifikt godkendt anvendelsen af ovennævnte underdatabehandlere til netop den behandling, som er beskrevet ud for parten. Da- tabehandleren kan ikke – uden den dataansvarliges specifikke og skriftlige godkendelse – anvende den enkelte underdatabehandler til en ”anden” behandling end aftalt eller lade en anden underda- tabehandler foretage den beskrevne behandling.

Bilag C - Instruks vedrørende behandling af personoplysninger

 1. Behandlingens genstand/ instruks

Databehandlerens behandling af personoplysninger på vegne af den dataansvarlige sker ved, at databehandleren udfører følgende:

 • Facebook og LinkedIn:
 • Udvælgelse af relevante målgrupper baseret på brugernes oplysninger til Facebook
 • Upload af relevante e-mailadresser til brug for identificering af relevante målgrup- per
 • Adwords:
 • E-mail
 • E-mailmarkedsføring:
 • Udsendelse af nyhedsbreve til kunder, på de e-mailadresser, kunderne har oplyst
 1. Behandlingssikkerhed

Sikkerhedsniveauet skal afspejle:

 • At der er tale om behandling af en mellemstor mængde almindelige personoplysninger om- fattet af databeskyttelsesforordningens artikel 6 om "almindelige personoplysninger”, og der skal etableres et ”passende sikkerhedsniveau” i overensstemmelse hermed.

Databehandleren er herefter berettiget og forpligtet til at træffe beslutninger om, hvilke tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der skal anvendes for at skabe det nødvendige (og aftalte) sikkerhedsniveau omkring oplysningerne.

Databehandleren skal dog – i alle tilfælde og som minimum – gennemføre følgende foranstaltnin- ger, som er aftalt med den dataansvarlige (på baggrund af den risikovurdering den dataansvarlige har foretaget):

Pseudonymisering anvendes ved statistik.

Motivus medarbejdere er underlagt krav om fortrolighed og integritet og disse krav og er også en del af Motivus persondatapolitik.

Motivu har indgået databehandleraftaler med underdatabehandlere herunder også i for- hold til software og systemer.

I tilfælde af en fysisk eller teknisk hændelse, har Motivu mulighed for rettidigt at genop- rette tilgængeligheden af og adgangen til personoplysninger via back-up.

Effektiviteten af de tekniske og organisatoriske foranstaltninger til sikring af behandlingssikkerhe- den testes og afprøves regelmæssigt i samarbejde med Motivus underdatabehandlere.

Overførsel af personoplysninger til usikre tredjelande finder ikke sted og skulle det blive aktuelt vil det være under iagttagelse af de påkrævede sikkerhedsforanstaltninger for usikre tredjelande

De almindelige personoplysninger opbevares på centraliseret og beskyttet vis og der er taget højde for dataminimering og begrænsning af adgang til almindelige personoplysninger

Fysisk sikring af computere og sikring af adgang til lokaliteter, hvor der behandles personoplysnin- ger.

Ved anvendelse af hjemme-/fjernarbejdsplads er computere sikret med personligt password.

Logning registreres til brug for dokumentation af formål og lovgrundlag, da dette benyttes som en del af marketing automation.

 1. Opbevaringsperiode/sletterutine
 • Personoplysningerne opbevares hos databehandleren, indtil den dataansvarlige anmoder om at få oplysningerne slettet eller tilbageleveret
 1. Lokalitet for behandling

Behandling af de i aftalen omfattede personoplysninger kan ikke uden den dataansvarliges forud- gående skriftlige godkendelse ske på andre lokaliteter end de følgende:

 • Motivu ApS, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø. Dog har medarbejderne undtagelsesvist mulighed for at foretage databehandling fra deres hjemmeadresse under iagttagelse af de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.
 1. Instruks eller godkendelse vedrørende overførsel af personoplysninger til tredjelande Overførsel af personoplysninger til et tredjeland vil i givet fald finde sted under iagttagelse af de fornødne sikkerhedsforanstaltninger efter databeskyttelsesforordningens kapital 5.
 1. Nærmere procedurer for den dataansvarliges tilsyn med den behandling, som foretages hos databehandleren

Den dataansvarlige eller en repræsentant for den dataansvarlige har herudover adgang til at føre tilsyn, herunder fysisk tilsyn, hos databehandleren, når der efter den dataansvarliges vurdering op- står et behov herfor.

Den dataansvarliges eventuelle udgifter i forbindelse med et fysisk tilsyn afholdes af den dataan- svarlige selv. Databehandleren er dog forpligtet til at afsætte de ressourcer (hovedsageligt den tid), der er nødvendig for, at den dataansvarlige kan gennemføre sit tilsyn.

 1. Nærmere procedurer for tilsynet med den behandling, som foretages hos eventuelle un- derdatabehandlere

Databehandleren eller en repræsentant for databehandleren har herudover adgang til at føre til- syn, herunder fysisk tilsyn, hos underdatabehandleren, når der efter databehandlerens (eller den dataansvarliges) vurdering opstår et behov herfor.

Udover det planlagte tilsyn, kan der føres tilsyn med underdatabehandleren, når der efter databe- handlerens (eller den dataansvarliges) vurdering opstår et behov herfor.

Dokumentation for de afholdte tilsyn sendes snarest muligt til orientering hos den dataansvarlige.